doorgaan naar inhoud

TERUG BLIK SUCCESVOLLE OPEN DAG RHG-RABOBANK

10 SEPTEMBER 2011

 
Op een zonovergoten zaterdag is de eerste Open Dag van het RHG gehouden. Aanleiding was de in gebruik name van de nieuwe huisvesting in het pand van de Rabobank Rolde. De bank had ook haar deuren geopend en een ‘koffiehoek’ ingericht voor alle gasten.’s Middags verrichtte  ‘Drost’ Jur Wiersum I, onder grote publieke belangstelling de officiële opening van het RHG-gebouw.
 
Het RHG en de bank hadden van 10.00-16.00 uur de deuren geopend. In alle ruimten waren activiteiten georganiseerd. Op de grote bovenverdieping van het RHG was op prachtige wijze het werk van de verschillende werkgroepen in beeld gebracht. Een mini-expositie van oude foto’s en ansichtkaarten gaf een goede impressie van het historische fotoarchief. Op meerdere plaatsen in het gebouw werden op beeldschermen historische foto’s en films gepresenteerd. Schilderijen van Sibrand Dekker gaven een andere kijk op Rolde en oude schoolplaten riepen nostalgische herinneringen op. Dat gold ook voor de met authentieke voorwerpen ingerichte kleine kruidenierswinkel van vader Klaas en zoon Geert Willems. Veel belangstelling ging uit naar de fraai ingerichte vitrines, deels in bruikleen gekregen van de stichting Cultureel Erfgoed Harry Muskee in Grolloo. Boeken en andere publicaties over de voormalige gemeente Rolde zijn geëxposeerd en de gasten konden ‘snuffelen’ in de bibliotheek. Er was een boekenmarkt van ‘overbodige’ boeken en men kon de website van het RHG bekijken. De kelder was als depot van de vereniging vrij toegankelijk. Voor de kleintjes was er een ‘kinderhoek’ ingericht met historische kleurplaten en spelletjes. In de Rabobank waren twee vitrines ingericht met spullen, die herinneren aan de meer dan 100 jarige historie van de bank in Rolde. ’s Middags is nog een korte historische dorpswandeling gemaakt.
 
De publieke belangstelling kwam ’s ochtends direct op gang. Het hoogtepunt vormde de officiële opening om 14.00 uur. RHG-voorzitter Lukas Hoven kon een groot aantal genodigden en bezoekers verwelkomen. Hij vertelde dat 2011 voor de vereniging nu al een bijzonder jaar is: een vernieuwde website, eigen huisvesting, een succesvolle sponsoractie, instroom van nieuwe vrijwilligers, samenwerking met andere organisaties op het terrein van het erfgoed, een reeks schenkingen van documenten en voorwerpen met historische betekenis en straks de onthulling van een eigen vlag. De vereniging mag volgens de voorzitter trots zijn op dit resultaat. Maar succes schept ook verplichtingen en biedt kansen voor de toekomst. Met als basis de mooie eigen huisvesting, slaat het bestuur die uitdagende weg in. Ondersteuning door zijn leden en vrijwilligers is daarbij onmisbaar.
 
De voorzitter nodigde de ‘Drost’ van Drenthe uit voor de officiële opening van de RHG-huisvesting. ‘Drost’ Jur Wiersum I (wethouder gemeente Aa en Hunze) memoreerde in zijn speech de waardevolle betekenis van het erfgoed voor de locale gemeenschappen en de actieve rol van de historische verenigingen daarbij. Het gemeentelijk beleid biedt volgens hem kansen voor verdere ontwikkeling, bijvoorbeeld op het terrein van cultuurtoerisme en educatie. De eigen huisvesting van het RHG vormt een inspirerende springplank. Als openingshandeling onthulde de ‘Drost’ het naambord bij de ingang en de nieuwe vlag van de vereniging (zie beschrijving vlag elders in nieuwsbrief).
 
Na de opening ontstond een (nieuwe) grote toeloop naar de verschillende RHG-ruimten. Het bestuur en de ‘dienstdoende’ vrijwilligers mochten in hun contacten met het publiek en via het gastenboek veel felicitaties en blijken van bewondering en waardering in ontvangst nemen. Na afloop hebben we ‘in eigen kring’ vermoeid, maar zeer voldaan even kunnen nagenieten van de succesvolle Open Dag.
 
Het bestuur dankt de vele vrijwilligers, die hebben meegewerkt aan de voorbereiding en de begeleiding van de Open Dag. Een speciaal woord van dank gaat naar de Rabobank, de stichting Cultureel Erfgoed Harry Muskee en Interglas Rolde voor hun belangeloze medewerking aan de inrichting van de Open Dag. 
 

 

 

Rolder Historisch Gezelschap op Facebook

Laatste nieuws

Tentoonstelling Arie van der Boon en kunstenaarsvrienden

Collectie Schutrup organiseert van 23 juli t/m 5 september 2021 de tentoonstelling "Arie van der Boon en kunstenaarsvrienden" - 50 jaar schilderkunst in Rolde.

Lees meer

Werkgroep Begraafplaatsen hervat haar werkzaamheden

De werkgroep begraafplaatsen van het RHG heeft haar activiteiten op de begraafplaats in Rolde weer opgepakt. Er wordt overbodig gras en onkruid verwijderd, gesnoeid en zerken worden opgehoogd of hersteld.

Lees meer

Extra (digitale) ledenvergadering op 18 mei 2021

Lees meer

Het boek Van Amen tot Nooitgedacht

Nieuwe druk van het boek Van Amen tot Nooitgedacht

Lees meer

Ode aan D16

Hunebed D16 is één van de grotere hunebedden. Het ligt slechts een paar honderd meter ten noorden van het natuurreservaat Kampsheide en grenst ten westen aan het Stroomdallandschap van de Drentse Aa. Als je de Lienstukkenweg in Balloo oprijdt, ga je na een paar honderd meter een onverharde weg op. Dit pad is ook vanuit de richting Loon bereikbaar. Bij slecht weer is de weg niet goed begaanbaar. Geke Jagt-Smeenge heeft bijgaande tekening gemaakt en een prachtige ode aan D16 geschreven: Steen, vertel me

 

Lees meer

Gezocht: foto's van oude beroepen en ambachten die gemaakt zijn in de voormalige gemeente Rolde

Lees meer

Mooi resultaat bij Rabo ClubSupport!

Lees meer

Oproep: wie heeft informatie over familie Peijnenburg in 1945?

Diny Peijnenburg-Veera is op zoek naar informatie over haar familie in de periode maart-december 1945. Wie kan haar verder helpen?

 

Lees meer

Wethouder ontvangt eerste boek Van Amen tot Nooitgedacht

Lees meer

Bijzondere 4 mei herdenking in Rolde

Op 4 mei 2020 vond er een bijzondere herdenking plaats. Dit als een gevolg van de Covid-19 maatregelen. In plaats van de gebruikelijke en altijd drukbezochte ceremonie om acht uur vond deze nu al om tien uur in de ochtend plaats. Zonder publiek.

Lees meer