doorgaan naar inhoud

TERUG BLIK SUCCESVOLLE OPEN DAG RHG-RABOBANK

10 SEPTEMBER 2011

 
Op een zonovergoten zaterdag is de eerste Open Dag van het RHG gehouden. Aanleiding was de in gebruik name van de nieuwe huisvesting in het pand van de Rabobank Rolde. De bank had ook haar deuren geopend en een ‘koffiehoek’ ingericht voor alle gasten.’s Middags verrichtte  ‘Drost’ Jur Wiersum I, onder grote publieke belangstelling de officiële opening van het RHG-gebouw.
 
Het RHG en de bank hadden van 10.00-16.00 uur de deuren geopend. In alle ruimten waren activiteiten georganiseerd. Op de grote bovenverdieping van het RHG was op prachtige wijze het werk van de verschillende werkgroepen in beeld gebracht. Een mini-expositie van oude foto’s en ansichtkaarten gaf een goede impressie van het historische fotoarchief. Op meerdere plaatsen in het gebouw werden op beeldschermen historische foto’s en films gepresenteerd. Schilderijen van Sibrand Dekker gaven een andere kijk op Rolde en oude schoolplaten riepen nostalgische herinneringen op. Dat gold ook voor de met authentieke voorwerpen ingerichte kleine kruidenierswinkel van vader Klaas en zoon Geert Willems. Veel belangstelling ging uit naar de fraai ingerichte vitrines, deels in bruikleen gekregen van de stichting Cultureel Erfgoed Harry Muskee in Grolloo. Boeken en andere publicaties over de voormalige gemeente Rolde zijn geëxposeerd en de gasten konden ‘snuffelen’ in de bibliotheek. Er was een boekenmarkt van ‘overbodige’ boeken en men kon de website van het RHG bekijken. De kelder was als depot van de vereniging vrij toegankelijk. Voor de kleintjes was er een ‘kinderhoek’ ingericht met historische kleurplaten en spelletjes. In de Rabobank waren twee vitrines ingericht met spullen, die herinneren aan de meer dan 100 jarige historie van de bank in Rolde. ’s Middags is nog een korte historische dorpswandeling gemaakt.
 
De publieke belangstelling kwam ’s ochtends direct op gang. Het hoogtepunt vormde de officiële opening om 14.00 uur. RHG-voorzitter Lukas Hoven kon een groot aantal genodigden en bezoekers verwelkomen. Hij vertelde dat 2011 voor de vereniging nu al een bijzonder jaar is: een vernieuwde website, eigen huisvesting, een succesvolle sponsoractie, instroom van nieuwe vrijwilligers, samenwerking met andere organisaties op het terrein van het erfgoed, een reeks schenkingen van documenten en voorwerpen met historische betekenis en straks de onthulling van een eigen vlag. De vereniging mag volgens de voorzitter trots zijn op dit resultaat. Maar succes schept ook verplichtingen en biedt kansen voor de toekomst. Met als basis de mooie eigen huisvesting, slaat het bestuur die uitdagende weg in. Ondersteuning door zijn leden en vrijwilligers is daarbij onmisbaar.
 
De voorzitter nodigde de ‘Drost’ van Drenthe uit voor de officiële opening van de RHG-huisvesting. ‘Drost’ Jur Wiersum I (wethouder gemeente Aa en Hunze) memoreerde in zijn speech de waardevolle betekenis van het erfgoed voor de locale gemeenschappen en de actieve rol van de historische verenigingen daarbij. Het gemeentelijk beleid biedt volgens hem kansen voor verdere ontwikkeling, bijvoorbeeld op het terrein van cultuurtoerisme en educatie. De eigen huisvesting van het RHG vormt een inspirerende springplank. Als openingshandeling onthulde de ‘Drost’ het naambord bij de ingang en de nieuwe vlag van de vereniging (zie beschrijving vlag elders in nieuwsbrief).
 
Na de opening ontstond een (nieuwe) grote toeloop naar de verschillende RHG-ruimten. Het bestuur en de ‘dienstdoende’ vrijwilligers mochten in hun contacten met het publiek en via het gastenboek veel felicitaties en blijken van bewondering en waardering in ontvangst nemen. Na afloop hebben we ‘in eigen kring’ vermoeid, maar zeer voldaan even kunnen nagenieten van de succesvolle Open Dag.
 
Het bestuur dankt de vele vrijwilligers, die hebben meegewerkt aan de voorbereiding en de begeleiding van de Open Dag. Een speciaal woord van dank gaat naar de Rabobank, de stichting Cultureel Erfgoed Harry Muskee en Interglas Rolde voor hun belangeloze medewerking aan de inrichting van de Open Dag. 
 

 

 

Rolder Historisch Gezelschap op Facebook

Laatste nieuws

R.H.G. op de Roldermarkt

Ook dit jaar stond het R.H.G. weer met een kraam op de Roldermarkt.

Lees meer

Een Roldermarkt met een staartje

Tijdens zijn vrijwilligerswerk bij het RHG kwam Anne Veenstra een artikel in het Drents tegen van Hans Seidel. Het verhaal speelt zich af op de Roldermarkt van 17 mei 1817.

Lees meer

Promotie Rolder Boys 1 naar de eerste klasse

Het eerste elftal van Rolder Boys promoveert naar de eerste klasse!

Lees meer

4 mei herdenking Rolde

Tijdens de 4 mei herdenking in Rolde werd het verhaal van Jan ter Steege verteld door kleinzoon Jan ter Steege. De speech is te lezen op onze website.

 

Lees meer

4 mei herdenking - gedicht van Janny Bruins

Het is de laatste jaren een goede gewoonte om tijdens de 4 mei-herdenking in Rolde een verhaal te vertellen over mensen uit de streek. Zij die in de oorlog het leven hebben gelaten. Hun namen staan gebeiteld in het monument op de Kerkbrink. Dit jaar wordt het verhaal van Jan ter Steege verteld.

Lees meer

Kroniek bevrijdingsjaar in Rolde - door Anne Veenstra

In het boek “Drentsche kroniek van het bevrijdingsjaar”, samengesteld door mr. G.A. Bontekoe staan opstellen van belangrijke gebeurtenissen en verschillende kaarten en ze geeft een beeld van het leven in Drenthe in het veelbewogen jaar 1945. Anne Veenstra heeft er een aantal passages uit gefilterd, die voor inwoners van de voormalige gemeente Rolde interessant  zijn.

Lees meer

Akkers met tulpen bij Rolde in volle bloei.

Aan de noordzijde van Rolde staan momenteel vele akkers met tulpen in volle bloei. Henk Koops heeft hier mooie foto's van gemaakt. Bewonder deze bloemenpracht nu het nog kan.

Lees meer

Op 1 mei 2017: lezing Van naoberplicht tot uitvaartvereniging "As 't er toe dot"

Samen met het RHG organiseert de begrafenisvereniging Rolde op 1 mei 2017 een lezing over begrafenisgebruiken en naoberplicht "As 't er toe dot" door Harm Jan Lesschen.

 

 

Lees meer

Excursie voor leden van het RHG naar Kaaslust en Maallust

Op zaterdag 20 mei aanstaande organiseren we voor onze leden een excursie naar Kaaslust en Maallust te Veenhuizen.

 

Lees meer

Kabouters meester Gerrits op herhaling in De Wenning

In januari van dit jaar organiseerde het Rolder Historisch Gezelschap de expositie: De kabouters van meester Gerrits. Bijna 400 bezoekers brachten een bezoek aan de expositie. Vanaf vrijdag 10 maart tot 3 mei 2017 zijn de kabouter tekeningen nogmaals te bewonderen in de expositieruimte van het woonzorgcentrum De Wenning in Rolde.

Lees meer