doorgaan naar inhoud

ZANDVERSTUIVING ROLDE

 

Gelijktijdig met het opknappen van de zandverstuiving organiseerde het Rolder Historisch Gezelschap een expositie over de geschiedenis van de Rolder zandverstuiving. Vrolijke, maar ook donkere herinneringen.

 

In mei vorig jaar begonnen de eerste voorbereidingen. Spoedig bleek dat naast de in onze eigen archieven aanwezige informatie en foto's ook elders meer dan genoeg interessant materiaal beschikbaar was. Onder andere bij het Drents Archief, de gemeente Aa en Hunze, Boermarke Rolde, NIOD (Nederlands Instituut Oorlogs Documentatie) en enkele particulieren. Daarnaast is internet ook voor het R.H.G. steeds belangrijker.

 

De voorbereiding verliep vlotjes. In de uit 6 personen gevormde werkgroep werden de mogelijkheden en keuzes vlot en in goede harmonie gemaakt. En ook de samenwerking met de R.H.G. werkgroepen en de leden van het algemeen bestuur verliep prima. Door de eerdere exposities hebben we de nodige ervaring met het organiseren van exposities. De aanwezige draaiboeken en evaluatie verslagen bleken goed bruikbaar. Daarnaast hadden we voor de inrichting deze keer een extern deskundige gevraagd.

 

De werkzaamheden in de zandverstuiving stonden oorspronkelijk gepland voor het najaar van 2015 en zo ook de expositie. Omdat de voorbereiding meer tijd in beslag nam, kon pas in 2016 worden gestart. In overleg met het algemeen bestuur is in een vroegtijdig stadium besloten de expositie ook door te schuiven.

 

Op 14 januari 2016 was het zo ver en vond de officiële opening van de expositie Zandverstuiving plaats, tijdens de R.H.G. nieuwjaarsreceptie voor onze vrijwilligers. Bijna 60 personen, waaronder de Boermarke Rolde, Dorpsbelangen Rolde en dus veel vrijwilligers waren getuige van de opening door de secretaris/penningmeester van de Boermarke: Johan Emmens. Vanzelfsprekend werd er die avond een aantal keren op de boerhoorn geblazen. Onder het genot van de traditionele nieuwjaars- hapjes en drankjes gingen er 's avonds veel oude verhalen over de zandverstuiving over tafel.

 

De expositie gaf een reëel beeld van het heden en verleden van de zandverstuiving.

Naast informatie over het ontstaan van de zandverstuiving werden documenten en foto's met heel veel herinneringen getoond. Prachtige foto's van schoolkinderen uit Groningen die met de trein naar Rolde kwamen ,een autocross, muziek- en zangconcoursen, een trimbaan en sportactiviteiten deden de tijd even stilstaan. Ook de herinneringen aan de bijeenkomsten van de boerenprotestbeweging Landbouw en Maatschappij en de landdagen van de NSB in WO II werden getoond. Albertje Soer uit Rolde, 87 jaar, had een prachtig zandtapijt gemaakt. Veel belangstelling was er ook voor de film die in het kader van de tentoonstelling is gemaakt. Kortom, er was veel te bewonderen op de expositie.

 

Meer dan 400 bezoekers bezochten de expositie. Veel belangstelling o.a. van burgemeester Eric van Oosterhout met zijn echtgenote, zij bezochten de expositie op 23 januari 's middags. Wethouder Dijkstra van de gemeente Aa en Hunze kwam op 4 februari een kijkje nemen. Buiten de openingstijden brachten o.a. OOR Rolde, Vrouwen van Nu Rolde en een buurtvereniging uit Rolde een bezoek aan de expositie.

 

Ook was er veel aandacht van de plaatselijke en regionale pers. Naar aanleiding van een interview op 18 januari met Luuk Lesschen en Ton Pots stond er op 19 januari een prachtig artikel met foto over de zandverstuiving in het Dagblad van het Noorden.

foto: Jaspar Moulijn

 

RTV Drenthe zond in het programma Roeg! op 23 januari beelden van de expositie uit. Het radio progamma Drenthe Toen besteedde eveneens uitgebreid aandacht aan de zandverstuiving. Op zondagmiddag 31 januari werd een interview met Ton Pots over de expositie uitgezonden en op 7 februari vertelde Luuk Lesschen over de werkzaamheden in de zandverstuiving. Het weeklad De Schakel schonk met o.a. een uitgebreid verhaal op 20 januari veel aandacht aan de zandverstuiving en de expositie.

 

Op 3 februari tijdens de eerste dag van de werkzaamheden in de zandverstuiving kwam het weerbericht van RTV Drenthe door Loes van der Laan uit de zandverstuiving.

 

Voor het R.H.G. is de expositie erg goed verlopen. We zullen er met zijn allen net als bij de exposities "Rolde Spoort" en "Zuivel beleven" met een goed gevoel op terugkijken en over napraten. Veel positieve reacties, ook in het gasten boek, stimulerende verhalen wat kan het R.H.G. zich meer wensen. Er hebben zich nieuwe leden en enkele nieuwe vrijwilligers aangemeld. En aan de koffietafel kwamen er veel leuke anekdotes ter sprake.

 

Tot slot is nog te melden dat een deel van de expositie vanaf 10 t/m 30 maart tentoongesteld is in het zorgcentrum De Wenning in Rolde. Op 17 maart wordt door R.H.G. voor de bewoners een filmmiddag met oa. de film zandverstuiving verzorgd.

 

De expositie "Zandverstuiving ” is een groot succes geworden. Zonder de inzet van de vele vrijwilligers van het R.H.G. was dit niet mogelijk geweest. De gezamenlijke inzet van allen heeft bijgedragen tot het succes van deze expositie. Heel veel dank hiervoor.

 

Namens de werkgroep “ Zandverstuiving ”

14 februari 2016, Ton Pots.

 

Zie ook:

 

 

 

 

Foto: Henk Koops

Rolder Historisch Gezelschap op Facebook

Laatste nieuws

R.H.G. op de Roldermarkt

Ook dit jaar stond het R.H.G. weer met een kraam op de Roldermarkt.

Lees meer

Een Roldermarkt met een staartje

Tijdens zijn vrijwilligerswerk bij het RHG kwam Anne Veenstra een artikel in het Drents tegen van Hans Seidel. Het verhaal speelt zich af op de Roldermarkt van 17 mei 1817.

Lees meer

Promotie Rolder Boys 1 naar de eerste klasse

Het eerste elftal van Rolder Boys promoveert naar de eerste klasse!

Lees meer

4 mei herdenking Rolde

Tijdens de 4 mei herdenking in Rolde werd het verhaal van Jan ter Steege verteld door kleinzoon Jan ter Steege. De speech is te lezen op onze website.

 

Lees meer

4 mei herdenking - gedicht van Janny Bruins

Het is de laatste jaren een goede gewoonte om tijdens de 4 mei-herdenking in Rolde een verhaal te vertellen over mensen uit de streek. Zij die in de oorlog het leven hebben gelaten. Hun namen staan gebeiteld in het monument op de Kerkbrink. Dit jaar wordt het verhaal van Jan ter Steege verteld.

Lees meer

Kroniek bevrijdingsjaar in Rolde - door Anne Veenstra

In het boek “Drentsche kroniek van het bevrijdingsjaar”, samengesteld door mr. G.A. Bontekoe staan opstellen van belangrijke gebeurtenissen en verschillende kaarten en ze geeft een beeld van het leven in Drenthe in het veelbewogen jaar 1945. Anne Veenstra heeft er een aantal passages uit gefilterd, die voor inwoners van de voormalige gemeente Rolde interessant  zijn.

Lees meer

Akkers met tulpen bij Rolde in volle bloei.

Aan de noordzijde van Rolde staan momenteel vele akkers met tulpen in volle bloei. Henk Koops heeft hier mooie foto's van gemaakt. Bewonder deze bloemenpracht nu het nog kan.

Lees meer

Op 1 mei 2017: lezing Van naoberplicht tot uitvaartvereniging "As 't er toe dot"

Samen met het RHG organiseert de begrafenisvereniging Rolde op 1 mei 2017 een lezing over begrafenisgebruiken en naoberplicht "As 't er toe dot" door Harm Jan Lesschen.

 

 

Lees meer

Excursie voor leden van het RHG naar Kaaslust en Maallust

Op zaterdag 20 mei aanstaande organiseren we voor onze leden een excursie naar Kaaslust en Maallust te Veenhuizen.

 

Lees meer

Kabouters meester Gerrits op herhaling in De Wenning

In januari van dit jaar organiseerde het Rolder Historisch Gezelschap de expositie: De kabouters van meester Gerrits. Bijna 400 bezoekers brachten een bezoek aan de expositie. Vanaf vrijdag 10 maart tot 3 mei 2017 zijn de kabouter tekeningen nogmaals te bewonderen in de expositieruimte van het woonzorgcentrum De Wenning in Rolde.

Lees meer