doorgaan naar inhoud

Historie van het RHG

 

Eind september 1969 nam het bestuur van het Departement Rolde van de Maatschappij tot Nut van 't Algemeen, kortweg " 't Nut" o.a. het innitiatief om verschillende studie- en gespreksgroepen op te richten. Een van die groepen was de studiegroep voor bestudering van de geschiedenis van Rolde e.o.

 

Op 10 januari 1970 werd in de serre van het Stationskoffiehuis besloten dat de studiegroep een zelfstandige status moest krijgen. Als naam werd "Rolder Historisch Gezelschap" gekozen.  Gezelschap en bewust geen vereniging, omdat men het aantal leden beperkt wilde houden, zowel uit praktische overwegingen (huiskamerbijeenkomsten) als uit de gedachte dat bestudering van de meeste onderwerpen zich nauwelijks leent voor deelname van veel mensen.  De resultaten van onderzoek en andere activiteiten werden wel in de openbaarheid gebracht.

 

In 1996 werd het RHG bijna ontbonden, omdat de vacatures in het bestuur niet konden worden vervuld. Op 6 november 1996 werd door de leden besloten een nieuw beleid voor de toekomst op te zetten. Centraal in de nieuwe aanpak was de uitgaven van een eigen tijdschrift, "De Kloetschup". Op 29 oktober 1997 werd het eerste exemplaar aangeboden aan burgemeester mw. A. Evenhuis-Meppelink van Rolde. 

 

Door de vernieuwde opzet, de uitgave van De Kloetschup en het opzetten van verschillende werkgroepen, kwam de vereniging weer tot bloei. Op 3 februari 2011 is de nieuwe website van het RHG officieel in gebruik genomen.

 

Eind maart 2011 is het RHG verhuisd naar het Rabopand aan de Hoofdstraat in Rolde. Zo is eindelijk de wens van een eigen huisversting in vervulling gegaan.

Het ledenaantal bedraagt de laatste jaren ongeveer 600. 

Rolder Historisch Gezelschap op Facebook

Laatste nieuws

R.H.G. op de Roldermarkt

Ook dit jaar stond het R.H.G. weer met een kraam op de Roldermarkt.

Lees meer

Een Roldermarkt met een staartje

Tijdens zijn vrijwilligerswerk bij het RHG kwam Anne Veenstra een artikel in het Drents tegen van Hans Seidel. Het verhaal speelt zich af op de Roldermarkt van 17 mei 1817.

Lees meer

Promotie Rolder Boys 1 naar de eerste klasse

Het eerste elftal van Rolder Boys promoveert naar de eerste klasse!

Lees meer

4 mei herdenking Rolde

Tijdens de 4 mei herdenking in Rolde werd het verhaal van Jan ter Steege verteld door kleinzoon Jan ter Steege. De speech is te lezen op onze website.

 

Lees meer

4 mei herdenking - gedicht van Janny Bruins

Het is de laatste jaren een goede gewoonte om tijdens de 4 mei-herdenking in Rolde een verhaal te vertellen over mensen uit de streek. Zij die in de oorlog het leven hebben gelaten. Hun namen staan gebeiteld in het monument op de Kerkbrink. Dit jaar wordt het verhaal van Jan ter Steege verteld.

Lees meer

Kroniek bevrijdingsjaar in Rolde - door Anne Veenstra

In het boek “Drentsche kroniek van het bevrijdingsjaar”, samengesteld door mr. G.A. Bontekoe staan opstellen van belangrijke gebeurtenissen en verschillende kaarten en ze geeft een beeld van het leven in Drenthe in het veelbewogen jaar 1945. Anne Veenstra heeft er een aantal passages uit gefilterd, die voor inwoners van de voormalige gemeente Rolde interessant  zijn.

Lees meer

Akkers met tulpen bij Rolde in volle bloei.

Aan de noordzijde van Rolde staan momenteel vele akkers met tulpen in volle bloei. Henk Koops heeft hier mooie foto's van gemaakt. Bewonder deze bloemenpracht nu het nog kan.

Lees meer

Op 1 mei 2017: lezing Van naoberplicht tot uitvaartvereniging "As 't er toe dot"

Samen met het RHG organiseert de begrafenisvereniging Rolde op 1 mei 2017 een lezing over begrafenisgebruiken en naoberplicht "As 't er toe dot" door Harm Jan Lesschen.

 

 

Lees meer

Excursie voor leden van het RHG naar Kaaslust en Maallust

Op zaterdag 20 mei aanstaande organiseren we voor onze leden een excursie naar Kaaslust en Maallust te Veenhuizen.

 

Lees meer

Kabouters meester Gerrits op herhaling in De Wenning

In januari van dit jaar organiseerde het Rolder Historisch Gezelschap de expositie: De kabouters van meester Gerrits. Bijna 400 bezoekers brachten een bezoek aan de expositie. Vanaf vrijdag 10 maart tot 3 mei 2017 zijn de kabouter tekeningen nogmaals te bewonderen in de expositieruimte van het woonzorgcentrum De Wenning in Rolde.

Lees meer