doorgaan naar inhoud

Historie van het RHG

 

Eind september 1969 nam het bestuur van het Departement Rolde van de Maatschappij tot Nut van 't Algemeen, kortweg " 't Nut" o.a. het innitiatief om verschillende studie- en gespreksgroepen op te richten. Een van die groepen was de studiegroep voor bestudering van de geschiedenis van Rolde e.o.

 

Op 10 januari 1970 werd in de serre van het Stationskoffiehuis besloten dat de studiegroep een zelfstandige status moest krijgen. Als naam werd "Rolder Historisch Gezelschap" gekozen.  Gezelschap en bewust geen vereniging, omdat men het aantal leden beperkt wilde houden, zowel uit praktische overwegingen (huiskamerbijeenkomsten) als uit de gedachte dat bestudering van de meeste onderwerpen zich nauwelijks leent voor deelname van veel mensen.  De resultaten van onderzoek en andere activiteiten werden wel in de openbaarheid gebracht.

 

In 1996 werd het RHG bijna ontbonden, omdat de vacatures in het bestuur niet konden worden vervuld. Op 6 november 1996 werd door de leden besloten een nieuw beleid voor de toekomst op te zetten. Centraal in de nieuwe aanpak was de uitgaven van een eigen tijdschrift, "De Kloetschup". Op 29 oktober 1997 werd het eerste exemplaar aangeboden aan burgemeester mw. A. Evenhuis-Meppelink van Rolde. 

 

Door de vernieuwde opzet, de uitgave van De Kloetschup en het opzetten van verschillende werkgroepen, kwam de vereniging weer tot bloei. Op 3 februari 2011 is de nieuwe website van het RHG officieel in gebruik genomen.

 

Eind maart 2011 is het RHG verhuisd naar het Rabopand aan de Hoofdstraat in Rolde. Zo is eindelijk de wens van een eigen huisvesting in vervulling gegaan.

Het ledenaantal bedraagt de laatste jaren ongeveer 600. 

Rolder Historisch Gezelschap op Facebook

Laatste nieuws

Schilderijen Arie van der Boon in de nieuwe Boerhoorn

Grietinus Harms (kunsthandelaar) heeft in januari 2022 twee schilderijen van Arie van der Boon aangeboden aan de inwoners van Rolde. Het RHG is eigenaar geworden van de schilderijen. De schilderijen hebben een mooie plek gekregen in de nieuwe Boerhoorn.

Lees meer

Gezocht: namen bij foto's / dia's van de familie Gerrits

NIEUWE FOTO'S!

Het Rolder Historisch Gezelschap heeft van de familie Gerrits (oud hoofd van de school te Rolde) een behoorlijk aantal dia's gekregen. Deze dia's zijn door ons gescand en nu zoeken wij daar namen en jaartallen bij. Wie wil en kan ons daarbij namen en jaartallen geven?

Lees meer

Trots op het resultaat van Rabo ClubSupport!

Lees meer

Ook in de herfst is de werkgroep begraafplaatsen actief

Ondanks dat de herfst nu echt is ingetreden, werken de vrijwilligers van de werkgroep begraafplaatsen nog steeds aan de oude graven op het oudste deel van de begraafplaats te Rolde.

 

Lees meer

Er kan gestemd worden voor Rabo ClubSupport!

Wij doen mee met Rabo ClubSupport! Kunnen wij op jouw stem rekenen?

Stem nu direct in de Rabo App of online op rabobank.nl/clubsupport

 


Struikelstenen Aa en Hunze

Op dinsdag 5 oktober 2021 worden er struikelstenen gelegd in de gemeente Aa en Hunze.

Lees meer

Tentoonstelling Arie van der Boon en kunstenaarsvrienden

Collectie Schutrup organiseert van 23 juli t/m 5 september 2021 de tentoonstelling "Arie van der Boon en kunstenaarsvrienden" - 50 jaar schilderkunst in Rolde.

Lees meer

Werkgroep Begraafplaatsen hervat haar werkzaamheden

De werkgroep begraafplaatsen van het RHG heeft haar activiteiten op de begraafplaats in Rolde weer opgepakt. Er wordt overbodig gras en onkruid verwijderd, gesnoeid en zerken worden opgehoogd of hersteld.

Lees meer

Extra (digitale) ledenvergadering op 18 mei 2021

Lees meer

Het boek Van Amen tot Nooitgedacht

Nieuwe druk van het boek Van Amen tot Nooitgedacht

Lees meer