doorgaan naar inhoud

 

 

   Werkgroepen 

 

 

   Binnen de vereniging zijn de volgende werkgroepen actief:  

 

 

 

 

Werkgroep De Kloetschup

Het RHG geeft een tijdschrift uit, getiteld De Kloetschup. Het tijdschrift verschijnt vier keer per jaar. De Kloetschup wil door middel van publicaties van artikelen een bijdrage leveren aan de studie en kennis van de geschiedenis van de voormalige gemeente Rolde. Gestreefd wordt naar een evenwichtige afwisseling van gedocumenteerde artikelen, visuele informatie (foto's, kaarten, tekeningen) en bijvoorbeeld interviews. Het bepalen van de inhoud is opgedragen aan een onafhankelijk gezelschap van deskundigen, de zgn. redactie.

Mededelingen van het bestuur worden opgenomen in een afzonderlijke bijlage bij De Kloetschup, het zgn. nieuwsbrief

De Kloetschup wordt door een grote groep vrijwilligers bij de leden thuisbezorgd.

Eindredacteur:  

Geert Kamphuis,  e-mail klik hier 

Secretaris van de redactie: Roel Brands,

Goorsprake 14, 9451 KW Rolde,

tel. 0592-243496,  e-mail klik hier 

 

  

 

 

Werkgroep Begraafplaatsen

De werkgroep doet onderzoek naar de historische betekenis van de begraafplaatsen: Joodse begraafplaats Rolde, kerkhof Rolde en kerkhof Grolloo. Zij voert overleg met de gemeent Aa en Hunze over beleid en onderhoud van de begraafplaatsen. De Joodse begraafplaats heeft door de inzet van de werkgroep een grote opknapbeurt ondergaan. Momenteel vindt overleg met de gemeente plaats over de (her)inrichting van het oudste gedeelte van de begraafplaats Rolde.

In de periode 2007 - 2011 heeft de werkgroep zich veel bezig gehouden met de inventarisatie van het oudste gebied van de Rolder begraafplaats, het zogenaamde gebied 1829. Zie voor meer informatie omtrent dit onderwerp het artikel onder publicaties.

Contactpersoon:   Luuk Lesschen,  e-mail klik hier 

 

 

 

  

 

Werkgroep Bewoningsgeschiedenis

De werkgroep verricht onderzoek naar de bewoningsgeschiedenis van het hoofddorp Rolde en de buitendorpen in de periode 1742-1832 (startjaar kadaster en 0-situatie). Doel is een ontsluiting van de grote hoeveelheid bewoningsgegevens voor het publiek middels een systematische opzet. Het systeem is afgestemd op het kadaster. Er zijn subwerkgroepen ingesteld voor Rolde, Balloo, Broekstreek, Deurze-Nijlande, Grolloo-Schoonloo.

 

 

  

 

Werkgroep Beeld 

De werkgroep beheert het fotoarchief van het RHG. Het fotoarchief van de "gemeente" Rolde en van het RHG is door hen gedigitaliseerd in samenwerking met het Drents Archief.
 
Foto's zijn tegen betaling beschikbaar bij het RHG. Een inventarislijst en een beschrijving per foto zijn beschikbaar.
Contactpersoon: Feije Takens, e-mail klik hier 

 

 

 

 
 Werkgroep Archief, Bibliotheek en Collectie
De werkgroep ABC houdt zich bezig met het ordenen, rubriceren en archiveren van alle materialen die het RHG bezit en maakt het voor een breed publiek toegankelijk. Schenkingen worden ook in dit systeem opgenomen.

 

 
Verenigingen, organisaties en bedrijven binnen de voormalige gemeente Rolde kunnen ook bij de werkgroep terecht voor knipsels, wetens-waardigheden e.d. voor het maken van een boek, tentoonstelling of andere presentatie.
Het RHG bezit een grote collectie.
Contactpersoon: Ton Pots, e-mail klik hier

 

 

 

 
Werkgroep PRC
De werkgroep Public Relations en Communicatie verricht de communicatie rond RHG-activiteiten en projecten. Onderdeel van de PR is ook de ledenwerving.
Contactpersoon: Andries Visser   e-mail klik hier 

 

 

 

 
Werkgroep Websitebeheer  
Na de officiële in gebruikname van de site op 3 februari 2010 draagt de werkgroep zorg voor het beheer van de site en probeert de vereniging voor een zo groot mogelijk publiek toegankelijk te maken.
Contactpersoon: Alianne Bouma-Hoven e-mail klik hier 

 

 

  
   
 
 

 

Rolder Historisch Gezelschap op Facebook

Laatste nieuws

R.H.G. op de Roldermarkt

Ook dit jaar stond het R.H.G. weer met een kraam op de Roldermarkt.

Lees meer

Een Roldermarkt met een staartje

Tijdens zijn vrijwilligerswerk bij het RHG kwam Anne Veenstra een artikel in het Drents tegen van Hans Seidel. Het verhaal speelt zich af op de Roldermarkt van 17 mei 1817.

Lees meer

Promotie Rolder Boys 1 naar de eerste klasse

Het eerste elftal van Rolder Boys promoveert naar de eerste klasse!

Lees meer

4 mei herdenking Rolde

Tijdens de 4 mei herdenking in Rolde werd het verhaal van Jan ter Steege verteld door kleinzoon Jan ter Steege. De speech is te lezen op onze website.

 

Lees meer

4 mei herdenking - gedicht van Janny Bruins

Het is de laatste jaren een goede gewoonte om tijdens de 4 mei-herdenking in Rolde een verhaal te vertellen over mensen uit de streek. Zij die in de oorlog het leven hebben gelaten. Hun namen staan gebeiteld in het monument op de Kerkbrink. Dit jaar wordt het verhaal van Jan ter Steege verteld.

Lees meer

Kroniek bevrijdingsjaar in Rolde - door Anne Veenstra

In het boek “Drentsche kroniek van het bevrijdingsjaar”, samengesteld door mr. G.A. Bontekoe staan opstellen van belangrijke gebeurtenissen en verschillende kaarten en ze geeft een beeld van het leven in Drenthe in het veelbewogen jaar 1945. Anne Veenstra heeft er een aantal passages uit gefilterd, die voor inwoners van de voormalige gemeente Rolde interessant  zijn.

Lees meer

Akkers met tulpen bij Rolde in volle bloei.

Aan de noordzijde van Rolde staan momenteel vele akkers met tulpen in volle bloei. Henk Koops heeft hier mooie foto's van gemaakt. Bewonder deze bloemenpracht nu het nog kan.

Lees meer

Op 1 mei 2017: lezing Van naoberplicht tot uitvaartvereniging "As 't er toe dot"

Samen met het RHG organiseert de begrafenisvereniging Rolde op 1 mei 2017 een lezing over begrafenisgebruiken en naoberplicht "As 't er toe dot" door Harm Jan Lesschen.

 

 

Lees meer

Excursie voor leden van het RHG naar Kaaslust en Maallust

Op zaterdag 20 mei aanstaande organiseren we voor onze leden een excursie naar Kaaslust en Maallust te Veenhuizen.

 

Lees meer

Kabouters meester Gerrits op herhaling in De Wenning

In januari van dit jaar organiseerde het Rolder Historisch Gezelschap de expositie: De kabouters van meester Gerrits. Bijna 400 bezoekers brachten een bezoek aan de expositie. Vanaf vrijdag 10 maart tot 3 mei 2017 zijn de kabouter tekeningen nogmaals te bewonderen in de expositieruimte van het woonzorgcentrum De Wenning in Rolde.

Lees meer