doorgaan naar inhoud

Lezing "De Proefkolonie" 3 februari 2011

Posted by Administrator (admin) on [PUBL_DATE]
Lezingen >>

 

Lezing "De Proefkolonie" door Wil Schakmann

Na de ledenvergadering was de lezing van Wil Schackmann, auteur van het boek 'De proefkolonie, vlijt, vaderlijke tucht en het weldagige karakter onze natie'.

Uit de voorzaal van het Stationskoffiehuis voegden zich zeven mensen bij de 29 personen die de vergadering bijwoonden. Zij kwamen specifiek voor deze lezing en we constateerden dat er ook belangstellenden uit Smilde en Zuidlaren aanwezig waren.

Wil Schackmann vertelde dat hij, om het boek te kunnen schrijven, zich jarenlang heeft verdiept in de archieven van de Maatschappij, te vinden in het Drents Archief in Assen.

Het verhaal begint in 1818 onder koning Willem I. Het land heeft last van onveiligheid, bedelarij, diefstal en van groepen landlopers die voedsel en onderdak voor de nacht zoeken. Arme mensen. Generaal-majoor Johannes van den Bosch, een actief en daadkrachtig man, richtte met 12 bekende Nederlanders en met steun van de koning een stichting op: de Maatschappij van Weldadigheid. Om overal in het land leden te werven, werden in de steden commissies en in dorpen subcommissies opgericht. In Rolde bestond deze uit dhr. Schulte, predikant, en de heren Brouwer en Daling. In 1820 had Rolde 10 contribuanten. Het vlotte hier niet erg maar wel waren veel mensen eenmalig bereid een klein bedrag te geven. De contribuanten moesten wekelijks 5 cent bijdragen. Petrus Hofstede deelde de provincie op in vier delen. Rolde kwam onder het arrondissement Assen. De Maatschappij kocht een landgoed. Prins Frederik was lid van het bestuur en deze proefkolonie werd naar hem genoemd: Frederiksoord. Later kreeg ook zijn broer prins Willem een functie en de volgende kolonie kreeg de naam Willemsoord.

De eerste van de 52 kolonisten aniveerden eind oktober 1818. Het waren arme mensen uit het hele land. Ze werden gehuisvest in speciaal voor hen gebouwde kolonistenhuisjes. Flink veel van deze huisjes zijn bewaard gebleven (wel moet men de serres en uitbouwen dan wegdenken). Vanuit ons arrondissement werden Jan Berends en Dirkje Bos uit Assen in de proefkolonie geplaatst. Door ziekte waren zij arm geworden.

Wil Schackmann wist de aanwezigen te boeien door zijn verhalen en vaak hilarische verteltrant over de proefkolonies en zijn bewoners.

Last changed: Mar 13 2012 at 9:42 PM

Back
Rolder Historisch Gezelschap op Facebook

Laatste nieuws

Promotie Rolder Boys 1 naar de eerste klasse

Het eerste elftal van Rolder Boys promoveert naar de eerste klasse!

Lees meer

4 mei herdenking Rolde

Tijdens de 4 mei herdenking in Rolde werd het verhaal van Jan ter Steege verteld door kleinzoon Jan ter Steege. De speech is te lezen op onze website.

 

Lees meer

4 mei herdenking - gedicht van Janny Bruins

Het is de laatste jaren een goede gewoonte om tijdens de 4 mei-herdenking in Rolde een verhaal te vertellen over mensen uit de streek. Zij die in de oorlog het leven hebben gelaten. Hun namen staan gebeiteld in het monument op de Kerkbrink. Dit jaar wordt het verhaal van Jan ter Steege verteld.

Lees meer

Kroniek bevrijdingsjaar in Rolde - door Anne Veenstra

In het boek “Drentsche kroniek van het bevrijdingsjaar”, samengesteld door mr. G.A. Bontekoe staan opstellen van belangrijke gebeurtenissen en verschillende kaarten en ze geeft een beeld van het leven in Drenthe in het veelbewogen jaar 1945. Anne Veenstra heeft er een aantal passages uit gefilterd, die voor inwoners van de voormalige gemeente Rolde interessant  zijn.

Lees meer

Akkers met tulpen bij Rolde in volle bloei.

Aan de noordzijde van Rolde staan momenteel vele akkers met tulpen in volle bloei. Henk Koops heeft hier mooie foto's van gemaakt. Bewonder deze bloemenpracht nu het nog kan.

Lees meer

Op 1 mei 2017: lezing Van naoberplicht tot uitvaartvereniging "As 't er toe dot"

Samen met het RHG organiseert de begrafenisvereniging Rolde op 1 mei 2017 een lezing over begrafenisgebruiken en naoberplicht "As 't er toe dot" door Harm Jan Lesschen.

 

 

Lees meer

Excursie voor leden van het RHG naar Kaaslust en Maallust

Op zaterdag 20 mei aanstaande organiseren we voor onze leden een excursie naar Kaaslust en Maallust te Veenhuizen.

 

Lees meer

Kabouters meester Gerrits op herhaling in De Wenning

In januari van dit jaar organiseerde het Rolder Historisch Gezelschap de expositie: De kabouters van meester Gerrits. Bijna 400 bezoekers brachten een bezoek aan de expositie. Vanaf vrijdag 10 maart tot 3 mei 2017 zijn de kabouter tekeningen nogmaals te bewonderen in de expositieruimte van het woonzorgcentrum De Wenning in Rolde.

Lees meer

Deurzerdiep mooier dan de Kromme Rijn (een artikel van Anne Veenstra)

Een beschrijving van een wandeling vanaf Assen richting Rolde in 1826

Lees meer

Beeldbank Drents Archief

Wist u dat er op de beeldbank van het Drents Archief meer dan 9.000 foto's staan die betrekking hebben op de voormalige gemeente Rolde?

 

Lees meer