doorgaan naar inhoud

ZANDVERSTUIVING ROLDE

 

Gelijktijdig met het opknappen van de zandverstuiving organiseerde het Rolder Historisch Gezelschap in 2016 een expositie over de geschiedenis van de Rolder zandverstuiving. Vrolijke, maar ook donkere herinneringen.

 

In mei 2015 begonnen de eerste voorbereidingen. Spoedig bleek dat naast de in onze eigen archieven aanwezige informatie en foto's ook elders meer dan genoeg interessant materiaal beschikbaar was. Onder andere bij het Drents Archief, de gemeente Aa en Hunze, Boermarke Rolde, NIOD (Nederlands Instituut Oorlogs Documentatie) en enkele particulieren. Daarnaast is internet ook voor het R.H.G. steeds belangrijker.

 

De voorbereiding verliep vlotjes. In de uit 6 personen gevormde werkgroep werden de mogelijkheden en keuzes vlot en in goede harmonie gemaakt. En ook de samenwerking met de R.H.G. werkgroepen en de leden van het algemeen bestuur verliep prima. Door de eerdere exposities hebben we de nodige ervaring met het organiseren van exposities. De aanwezige draaiboeken en evaluatie verslagen bleken goed bruikbaar. Daarnaast hadden we voor de inrichting deze keer een extern deskundige gevraagd.

 

De werkzaamheden in de zandverstuiving stonden oorspronkelijk gepland voor het najaar van 2015 en zo ook de expositie. Omdat de voorbereiding meer tijd in beslag nam, kon pas in 2016 worden gestart. In overleg met het algemeen bestuur is in een vroegtijdig stadium besloten de expositie ook door te schuiven.

 

Op 14 januari 2016 was het zo ver en vond de officiële opening van de expositie Zandverstuiving plaats, tijdens de R.H.G. nieuwjaarsreceptie voor onze vrijwilligers. Bijna 60 personen, waaronder de Boermarke Rolde, Dorpsbelangen Rolde en dus veel vrijwilligers waren getuige van de opening door de secretaris/penningmeester van de Boermarke: Johan Emmens. Vanzelfsprekend werd er die avond een aantal keren op de boerhoorn geblazen. Onder het genot van de traditionele nieuwjaars- hapjes en drankjes gingen er 's avonds veel oude verhalen over de zandverstuiving over tafel.

 

De expositie gaf een reëel beeld van het heden en verleden van de zandverstuiving.

Naast informatie over het ontstaan van de zandverstuiving werden documenten en foto's met heel veel herinneringen getoond. Prachtige foto's van schoolkinderen uit Groningen die met de trein naar Rolde kwamen ,een autocross, muziek- en zangconcoursen, een trimbaan en sportactiviteiten deden de tijd even stilstaan. Ook de herinneringen aan de bijeenkomsten van de boerenprotestbeweging Landbouw en Maatschappij en de landdagen van de NSB in WO II werden getoond. Albertje Soer uit Rolde, 87 jaar, had een prachtig zandtapijt gemaakt. Veel belangstelling was er ook voor de film die in het kader van de tentoonstelling is gemaakt. Kortom, er was veel te bewonderen op de expositie.

 

Meer dan 400 bezoekers bezochten de expositie. Veel belangstelling o.a. van burgemeester Eric van Oosterhout met zijn echtgenote, zij bezochten de expositie op 23 januari 's 2016. Wethouder Dijkstra van de gemeente Aa en Hunze kwam op 4 februari 2016 een kijkje nemen. Buiten de openingstijden brachten o.a. OOR Rolde, Vrouwen van Nu Rolde en een buurtvereniging uit Rolde een bezoek aan de expositie.

 

Ook was er veel aandacht van de plaatselijke en regionale pers. Naar aanleiding van een interview op 18 januari 2016 met Luuk Lesschen en Ton Pots stond er op 19 januari 2016 een prachtig artikel met foto over de zandverstuiving in het Dagblad van het Noorden.

foto: Jaspar Moulijn

 

RTV Drenthe zond in het programma Roeg! op 23 januari 2016 beelden van de expositie uit. Het radio progamma Drenthe Toen besteedde eveneens uitgebreid aandacht aan de zandverstuiving. Op zondagmiddag 31 januari 2016 werd een interview met Ton Pots over de expositie uitgezonden en op 7 februari 2016 vertelde Luuk Lesschen over de werkzaamheden in de zandverstuiving. Het weeklad De Schakel schonk met o.a. een uitgebreid verhaal op 20 januari  2016 veel aandacht aan de zandverstuiving en de expositie.

 

Op 3 februari 2016 tijdens de eerste dag van de werkzaamheden in de zandverstuiving kwam het weerbericht van RTV Drenthe door Loes van der Laan uit de zandverstuiving.

 

Voor het R.H.G. is de expositie erg goed verlopen. We zullen er met zijn allen net als bij de exposities "Rolde Spoort" en "Zuivel beleven" met een goed gevoel op terugkijken en over napraten. Veel positieve reacties, ook in het gasten boek, stimulerende verhalen wat kan het R.H.G. zich meer wensen. Er hebben zich nieuwe leden en enkele nieuwe vrijwilligers aangemeld. En aan de koffietafel kwamen er veel leuke anekdotes ter sprake.

 

Tot slot is nog te melden dat een deel van de expositie vanaf 10 t/m 30 maart 2016 tentoongesteld is in het zorgcentrum De Wenning in Rolde. Op 17 maart werd door R.H.G. voor de bewoners een filmmiddag met oa. de film zandverstuiving verzorgd.

 

De expositie "Zandverstuiving ” is een groot succes geworden. Zonder de inzet van de vele vrijwilligers van het R.H.G. was dit niet mogelijk geweest. De gezamenlijke inzet van allen heeft bijgedragen tot het succes van deze expositie. Heel veel dank hiervoor.

 

Namens de werkgroep “ Zandverstuiving ”

14 februari 2016, Ton Pots.

 

Zie ook:

 

 

 

 

Foto: Henk Koops

Rolder Historisch Gezelschap op Facebook

Laatste nieuws

Schilderijen Arie van der Boon in de nieuwe Boerhoorn

Grietinus Harms (kunsthandelaar) heeft in januari 2022 twee schilderijen van Arie van der Boon aangeboden aan de inwoners van Rolde. Het RHG is eigenaar geworden van de schilderijen. De schilderijen hebben een mooie plek gekregen in de nieuwe Boerhoorn.

Lees meer

Gezocht: namen bij foto's / dia's van de familie Gerrits

NIEUWE FOTO'S!

Het Rolder Historisch Gezelschap heeft van de familie Gerrits (oud hoofd van de school te Rolde) een behoorlijk aantal dia's gekregen. Deze dia's zijn door ons gescand en nu zoeken wij daar namen en jaartallen bij. Wie wil en kan ons daarbij namen en jaartallen geven?

Lees meer

Trots op het resultaat van Rabo ClubSupport!

Lees meer

Ook in de herfst is de werkgroep begraafplaatsen actief

Ondanks dat de herfst nu echt is ingetreden, werken de vrijwilligers van de werkgroep begraafplaatsen nog steeds aan de oude graven op het oudste deel van de begraafplaats te Rolde.

 

Lees meer

Er kan gestemd worden voor Rabo ClubSupport!

Wij doen mee met Rabo ClubSupport! Kunnen wij op jouw stem rekenen?

Stem nu direct in de Rabo App of online op rabobank.nl/clubsupport

 


Struikelstenen Aa en Hunze

Op dinsdag 5 oktober 2021 worden er struikelstenen gelegd in de gemeente Aa en Hunze.

Lees meer

Tentoonstelling Arie van der Boon en kunstenaarsvrienden

Collectie Schutrup organiseert van 23 juli t/m 5 september 2021 de tentoonstelling "Arie van der Boon en kunstenaarsvrienden" - 50 jaar schilderkunst in Rolde.

Lees meer

Werkgroep Begraafplaatsen hervat haar werkzaamheden

De werkgroep begraafplaatsen van het RHG heeft haar activiteiten op de begraafplaats in Rolde weer opgepakt. Er wordt overbodig gras en onkruid verwijderd, gesnoeid en zerken worden opgehoogd of hersteld.

Lees meer

Extra (digitale) ledenvergadering op 18 mei 2021

Lees meer

Het boek Van Amen tot Nooitgedacht

Nieuwe druk van het boek Van Amen tot Nooitgedacht

Lees meer